Rechtsbijstandportaal |

Ik heb een vraag |

Hoe werkt een omgangsregeling? Mijn partner en ik gaan uit elkaar.

Scheiden is vaak heftig en emotioneel. Er moet veel worden geregeld en er moeten goede afspraken worden gemaakt, zo ook over de kinderen. Een veel voorkomende vraag is dan ook: hoe werkt een omgangsregeling? Wat houdt omgang in en hoe wordt een omgangsregeling vastgesteld?

Vind antwoord op de vraag: hoe werkt een omgangsregeling? door op Vind passend advies te klikken en de vragenlijst in te vullen.

Lees hieronder meer over: hoe werkt een omgangsregeling? Heb je daarna nog vragen? Neem dan contact op met een Rechtswinkel. Een medewerker kan samen met je naar de situatie kijken. Dit is meestal gratis. 


Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Wat is het verschil tussen erkenning, gezag en omgang?

Erkenning

Door erkenning regel je dat je volgens de wet wordt gezien als ouder van het kind. Vaak ontstaat dit vanzelf, maar er zijn situaties waar dit niet zo is. Bijvoorbeeld als een man en een vrouw een kind krijgen, zonder dat zij zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebben. De man is volgens de wet dan nog niet automatisch de vader. Hiervoor is eerst nog erkenning nodig. Zo zijn er nog een aantal situaties waar dit geldt. 

Gezag

Gezag gaat over wie de keuzes maakt voor en namens het kind. Bijvoorbeeld over school, sport of bij het zetten van een handtekening. Ook moet deze persoon het kind opvoeden en verzorgen.. Beide ouders kunnen gezag hebben (gezamenlijk gezag) of één van de ouders. Als het kind 18 jaar wordt, stopt het gezag. Let op: je bent nog wel verplicht het kind te onderhouden tot deze 21 jaar is. 

Omgang

Omgang speelt vooral een rol bij scheiding. Het regelt wanneer het kind bij welke ouder is, ook tijdens vakanties en feestdagen. 

Wat houdt omgang in?

Recht op contact tussen ouder en kind

Omgang speelt vooral een rol bij scheiding met minderjarige kinderen. Een kind heeft recht om zijn ouders te zien en andersom hebben ouders recht op contact met hun kind. Als de ouders na de scheiding niet meer bij elkaar wonen, moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt over het contact met het kind.

Omgangsregeling

Om dit goed te regelen is het belangrijk om een omgangsregeling op te stellen. Deze komt in het ouderschapsplan te staan. Het regelt wanneer het kind bij welke ouder is, ook tijdens vakanties en feestdagen. Je kan bijvoorbeeld afspreken dat het kind in het weekend bij jou is en de rest van de dagen bij je ex-partner. Bij een omgangsregeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met wat het beste is voor het kind. Afhankelijk van de behoeften van je kind kan je samen met je ex-partner kiezen voor de beste omgangsregeling

Hoofdverblijf kind

Ook moet er een beslissing worden genomen over het hoofdverblijf van het minderjarige kind. Dit zal het adres zijn van één van de ouders, waar het kind zijn vaste basis heeft en waarop het kind staat ingeschreven bij de gemeente.

 • De ouder bij wie het kind staat ingeschreven kan de kinderbijslag en eventueel een kindgebonden budget aanvragen.
 • Ook als het contact met de ouders precies voor de helft is verdeeld, kiest de rechter toch een hoofdverblijf.
 • Het is niet verplicht dat ouders precies evenveel contact hebben met het kind.
 • De ouder waarbij het kind woont (hoofdverblijf) moet zorgen dat het kind contact houdt met de andere ouder. 

Recht op informatie over het kind

De ouder waarbij het kind woont (en zijn hoofdverblijf heeft) is er verantwoordelijk voor dat het kind contact houdt met de andere ouder. Ook moet de ouder met het hoofdverblijf de belangrijke zaken doorgeven. Denk bijvoorbeeld aan iets vervelends dat het kind heeft meegemaakt, het behalen van een diploma, wanneer het kind ziek is, enzovoort.

Hoe wordt de omgangsregeling vastgesteld?

De ouders kunnen hierover zelf afspraken maken of gebruik maken van een mediator. Een mediator heeft juridische kennis en helpt de ouders bij het maken van afspraken en het oplossen van problemen. Een mediator helpt dus beide ouders. De rechter moet de omgangsregeling goedkeuren. Deze zal altijd vragen om de mening van het kind van 12 jaar of ouder. Een kind jonger dan 12 jaar kan ook zijn of haar mening geven, dit moet het kind dan zelf aan de rechter te vragen.

Kan de omgangsregeling worden gewijzigd?

Ja, zeker. Dit kan als het leven of de wens van het kind of de ouder(s) is veranderd. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing. Het kind wenst dan misschien te wonen bij de ouder die dichter bij school woont. De wijziging in de omgangsregeling moet door de rechter worden goedgekeurd. Een andere reden om te wijzigen is als er fouten in de omgangsregeling staan of als er bepaalde informatie mist.

Wat als de ene ouder zich niet houdt aan de omgangsregeling?

Het kan gebeuren dat een ouder zich niet houdt aan de omgangsregeling. De andere ouder kan hiermee naar de rechter. De rechter zal dan een passende oplossing bedenken. Een aantal oplossingen zijn:

 1. De rechter kan bepalen dat het kind en zijn ouders begeleiding krijgen van een bijzonder curator of een omgangshuis.
 2. Het kan zijn dat de afspraken uit de omgangsregeling niet goed werken in de praktijk. De ouders kunnen dan de rechter vragen om de omgangsregeling te wijzigen, zodat beide ouders zich wel kunnen gaan houden aan de omgangsregeling.
 3. Een rechter kan een boete geven aan de ouder die zich niet houdt aan de omgangsregeling. Deze ouder moet de boete betalen als hij zich nog één keer niet houdt aan de omgangsregeling. De boete wordt dan betaald aan de andere ouder. 
 4. De ouder kan ook hulp vragen aan de politie. De politie kan de andere ouder dwingen om zich te houden aan de omgangsregeling. Dit komt niet vaak voor.

Kan de rechter contact tussen ouder en kind verbieden?

In sommige gevallen kan de rechter toch beslissen dat een ouder geen recht meer heeft op contact met het kind. Dit gebeurt niet vaak, aangezien het een erg ingrijpende beslissing is.

Omgang verbieden door rechter

De rechter mag omgang verbieden in de volgende vier situaties (voor korte of langere tijd):

 1. Het kind loopt door het contact met de ouder geestelijke of lichamelijke schade op. Denk bijvoorbeeld aan mishandeling. 
 2. De ouder is niet in staat te zorgen voor het kind door bijvoorbeeld een drank- of drugsprobleem of een psychiatrische stoornis.
 3. Het kind geeft zelf aan bij de rechter geen contact meer te willen met een ouder. Kinderen van 12 jaar of ouder mogen dit doen. De rechter neemt dit dan mee in zijn besluit. 
 4. Het contact is, om een andere reden dan hierboven genoemd, slecht voor het kind.

Als de situatie is verbeterd, kijkt de rechter er opnieuw naar. De rechter kan dan beslissen dat de ouder zijn recht op omgang weer terugkrijgt. 

Moeilijke woorden Familie en relaties

Wat u moet weten over de informatie op deze website

Deze informatie is geen officieel juridisch advies. De informatie is zorgvuldig opgesteld, maar kan bijvoorbeeld niet (meer) gelden, onvolledig of zelfs fout zijn. U kunt dus geen rechten ontlenen aan deze informatie. Wij adviseren u bij een juridisch probleem of een vraag contact op te nemen met een juridisch hulpverlener.