Omgangshuis

Een omgangshuis helpt om het contact tussen kind en ouder beter te maken. Zij hebben hiervoor speciale ontmoetingsruimten. Tijdens de ontmoeting zijn er begeleiders aanwezig.