Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling is een maatregel voor als de ouders niet goed zorgen voor het kind. Ook als het kind moeilijk gedrag heeft of crimineel wordt. De ouders krijgen dan (verplicht) hulp bij de opvoeding.