Voorlopige ondertoezichtstelling

De rechter kan kiezen voor een voorlopige ondertoezichtstelling. De situatie is dan heel ernstig. De rechter kan niet lang wachten en moet snel te werk gaan. Een normale rechtszaak duurt dan veel te lang.