Uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing is een maatregel om een kind te beschermen. Als de ouders of verzorgers niet goed kunnen zorgen voor het kind, wordt het kind naar een andere familie of verzorgingsplaats gebracht. Dit pleeggezin neemt de taken van opvoeding en verzorging van de ouders over.