Een mediator is een bemiddelaar en staat altijd tussen twee partijen in. Een mediator is dus niet partijdig, zoals een advocaat dat wel is. De mediator neemt ook geen standpunt (mening) in over uw situatie of probleem. Een mediator wil beide partijen aan tafel om te praten over het probleem/conflict om zo een oplossing te vinden. Vaak is door het probleem het gesprek tussen u en de andere partij vastgelopen. Een mediator kan ervoor zorgen dat dit gesprek weer op gang komt. Daarna probeert een mediator afspraken te maken waar beide partijen het mee eens zijn. Deze afspraken worden vaak in een overeenkomst (contract) gezet en beide partijen zetten hier hun handtekening onder. Als de mediation lukt, hoeft u dus geen rechtszaak te beginnen. Dat is fijn, want een rechtszaak is duur, duurt vaak lang en zorgt vaak voor veel stress.

Hoe werkt een mediator?

Een mediator kan bemiddelen tussen u en de andere partij. Zo probeert een mediator een oplossing te vinden waar beide partijen het mee eens zijn.

1. Gespreksregels

Een mediator maakt duidelijke afspraken over hoe het gesprek tussen u en de andere partij verloopt. De mediator regelt dat het gesprek goed loopt. De mediator zorgt ervoor dat beide partijen op eerlijke manier aan het woord komen en kunnen zeggen wat ze wensen.

2. Zoeken naar gelijke belangen

De mediator helpt de partijen te zoeken naar een oplossing waar ze het allebei mee eens zijn. Dit doet de mediator door de belangen die u en de andere partij hebben helder te maken en te kijken of u dezelfde dingen belangrijk vindt. In dat wat u beiden belangrijk vindt, is vaak de oplossing te vinden.

3. Overeenkomst opstellen

Als u samen met de andere partij tot een oplossing komt, wordt deze oplossing vaak beschreven in een overeenkomst (contract). Deze wordt vaak ondertekend. Soms moet de overeenkomst nog vastgesteld worden door een rechter (bij bijvoorbeeld een scheiding is dit zo). Zo’n rechtszaak is dan veel korter, omdat de oplossing al klaar ligt voor de rechter.

4. Als het niet lukt

Als het niet lukt om er samen uit te komen, kan de mediator kijken naar een goed vervolg. Een mediator moet proberen om, als de mediation niet gelukt is, de mediation goed af te sluiten en beide partijen op een rustige manier te laten vertrekken. Eén van de partijen kan er voor kiezen om toch nog een rechtszaak te starten. Soms helpt een mediator u en de andere partij om een passende advocaat te vinden.

Voordelen van een mediator

Een mediator zoekt naar een oplossing waar beide partijen tevreden mee zijn. Praten met een mediator kan u de tijd, stress en kosten van een rechtzaak besparen.

1. Geen strijd

Een mediator helpt bij het zoeken naar een praktische oplossing voor beide partijen. Dat is dus heel anders dan een rechtszaak waar twee partijen tegenover elkaar staan en er iemand ‘wint’ of ‘verliest’.

2. Goed in moeilijke gesprekken

Een mediator heeft (als het goed is: zie nadelen) naast juridische kennis ook een opleiding gehad in het voeren van moeilijke gesprekken. Hierdoor kan een mediator vaak beter omgaan met emoties en conflicten in een gesprek dan bijvoorbeeld een advocaat.

3. Goedkoper dan advocaat

Een mediator is vaak goedkoper dan een advocaat: een rechtszaak moet goed voorbereid worden en dat kost een advocaat veel tijd. Een mediator probeert door enkele gesprekken te voeren een oplossing voor beide partijen te vinden. Vaak delen beide partijen ook de kosten. Als u weinig geld heeft kunt u, net als bij een advocaat, een vergoeding krijgen voor mediation. Check hier of u zo’n vergoeding zou kunnen krijgen. De mediator moet hiervoor wel aan kwaliteitseisen voldoen. Vraag de mediator hiernaar.

4. Kortere tijd

Mediation duurt meestal (veel) korter dan een rechtszaak. Als u door mediation uw probleem oplost, gaat dat dus sneller, waardoor u ook minder lang stress heeft.

Nadelen van een mediator

Soms kan de mediator het probleem niet oplossen en volgt er toch nog een rechtzaak. Niet alle mediators hebben genoeg juridische kennis.

1. Twee partijen moeten willen

Voor mediation moeten beide partijen willen meewerken. Beide partijen moeten er dus echt zelf voor kiezen. Als een partij niet echt wil, mislukt de mediation vaak.

2. Als het mislukt soms toch een rechtszaak

Als een mediation mislukt, kan een van de partijen alsnog een rechtszaak starten. Dit kost dan weer tijd en geld. Checken of beide partijen echt mediation willen is dus belangrijk.

3. Soms minder juridische kennis

Ook mensen die geen rechten-opleiding aan de universiteit hebben gedaan kunnen mediator worden. In dat geval heeft de mediator minder juridische kennis dan een advocaat. Let dus goed op of uw mediator ook de juiste juridische kennis voor het probleem heeft.

4. kwaliteit verschilt

Er zijn een heleboel mediators: hele goede, maar helaas ook slechte. De kwaliteit van mediators kan erg verschillen, meer dan bij advocaten. Dat komt omdat een mediator niet eerst een 7-jarige opleiding moet doen, zoals een advocaat. Kijk of een mediator bij de MfN (Mediation Federatie Nederland) is aangesloten. Deze organisatie stelt eisen aan de kwaliteit van mediators. Hier kunt u controleren of een mediator lid is van de MfN.

5. Emotionele of sociale problemen? Daar is een mediator niet voor

Ook al kan een mediator waarschijnlijk wel goed met emoties omgaan die tijdens het mediationgesprek naar boven komen, toch is een mediator geen sociaal hulpverlener. Heeft u, naast juridische hulp, ook steun nodig omdat u het heel moeilijk heeft met de situatie of heeft u een ander probleem, kijk dan of u binnen kan lopen op het spreekuur van het sociaal wijkteam in uw buurt. Vaak kunt u ook bellen met het wijkteam. Wil u checken hoeveel stress of andere problemen u heeft? Vul dan de multizorgencheck aan het einde van de vragenlijst in.

Waar moet u op letten

Een mediator kan duur zijn en niet alle mediators hebben een goede opleiding gehad.

1. Echt nodig?

Vraag u zich als eerste af: heb ik echt mediation nodig? Kijk voor andere soorten juridische hulp bij Rechtswinkel, Juridisch Loket, Advocaat en Schuldhulpverlening. Om (mogelijk) een vergoeding te krijgen voor een mediator is het, naast een laag inkomen, ook belangrijk dat u kunt laten zien dat u eerst zonder een mediator het probleem hebt proberen op te lossen, bijvoorbeeld door naar een Rechtswinkel of het Juridisch Loket te gaan.
Voor een probleem onder de 500 euro is het niet voordelig een mediator in te schakelen, daar is de mediator te duur voor. U kunt dan bijvoorbeeld beter naar een Rechtswinkel gaan, waar u gratis hulp kunt krijgen.

2. Specialist in uw probleem

Zoek een mediator die kennis heeft van uw probleem/situatie en dus gespecialiseerd is in dit onderwerp. Check ook bijvoorbeeld of een mediator een rechtenopleiding heeft gevolgd aan de universiteit (academische rechtenopleiding). En vraag na hoeveel juridische kennis de mediator heeft van uw probleem.
3. Van goede kwaliteit?

Check of de mediator voldoende kwaliteit heeft. Dit kunt u doen door beoordelingen (reviews) op internet van deze mediator te zoeken en te checken of de mediator is aangesloten bij de MfN (Mediation Federatie Nederland). De MfN stelt strenge eisen aan de kwaliteit van mediators.

4. Gratis eerste gesprek aanvragen

Vraag een gratis eerste gesprek aan bij een mediator om te kijken of u het een prettig persoon vindt en of hij/zij echt voldoende kennis van uw probleem heeft.

5. Vraag een offerte aan.

U kunt ook bij meerdere mediators een offerte (een inschatting van de kosten) aanvragen en de prijzen vergelijken.