Kinderbijslag

Kinderbijslag is geld wat ouders krijgen van de overheid. Geld om voor het kind te zorgen. Alle ouders krijgen hetzelfde bedrag.