Een advocaat behartigt uw belang bij een juridisch probleem. Dit betekent dat de advocaat aan uw kant staat, met u meedenkt, u verdedigt en er alles aan doet om het juridisch probleem op voor u zo voordelig mogelijk op te lossen

Hoe werkt een advocaat

Een advocaat kan u met uw juridische probleem helpen door te bemiddelen, te onderhandelen, advies te geven, een rechtszaak voor u te starten of u te verdedigen bij een rechtszaak.

1. Adviseren

Als u een juridisch probleem heeft, kunt u de situatie voorleggen aan een advocaat. De advocaat adviseert u over de kansen en mogelijkheden die er zijn en wat u het beste kunt doen.

2. Bemiddelen

Een advocaat kan bemiddelen als u een conflict of probleem met een ander persoon of andere partij heeft. Dit betekent dat de advocaat namens u contactpersoon kan zijn en kan overleggen met de tegenpartij.

3. Onderhandelen

U kunt een juridische procedure (rechtszaak) voorkomen, door met de tegenpartij te onderhandelen. Hier kan een advocaat helpen: uw advocaat kan met de tegenpartij bespreken hoe het probleem kan worden opgelost en hoe in de toekomst meer problemen voorkomen kunnen worden. Als de partijen er samen uitkomen, kan een overeenkomst (contract) gemaakt worden waarin de afspraken staan. U ondertekent deze dan beiden, beide partijen moeten zich dan aan deze afspraken houden.

4. Rechtzaak

U kunt ook vastlopen met onderhandelingen. Dan kan u, of de tegenpartij, naar de rechter gaan. Een advocaat kan u in de rechtszaal verdedigen en helpen uw standpunt zo duidelijk mogelijk te maken. De advocaat doet zijn best om voor u een zo positief mogelijke uitspraak van de rechter te krijgen.

Voordelen van een advocaat

Een advocaat staat aan uw kant. Een advocaat heeft een goede opleiding gehad en heeft verstand van zaken. U kunt uw advocaat vertrouwen.

1. Partijdig

Een advocaat is partijdig. Dit betekent dat een advocaat er echt voor u is. Een advocaat moet zorgen dat u een zo positief mogelijke uitspraak van de rechter krijgt.

2. Gesubsidieerde rechtsbijstand

Als u een laag inkomen heeft, kunt u rechtsbijstand aanvragen. De kosten van een advocaat worden dan (gedeeltelijk) vergoed door de overheid. Of u een vergoeding krijgt, kunt u hier bekijken.

3. Oplossen zonder rechtszaak

Een ervaren advocaat kan uw probleem zo proberen op te lossen dat beide partijen akkoord zijn. Er wordt dan vaak een overeenkomst (contract) gemaakt, waar u en de andere partij een handtekening onder zetten. Hierdoor zijn er afspraken gemaakt waar beide partijen zich aan moeten houden en hoeft er geen rechtszaak gestart te worden.

4. Ervaring

Een advocaat heeft ervaring. Een advocaat moet de opleiding Rechten aan de universiteit afronden en daarna nog een stage volgen van drie jaar bij een advocatenkantoor. Pas daarna mag iemand zich ‘advocaat’ noemen.

5. Aangesloten bij organisatie met specialisten

Een advocaat is aangesloten bij een vereniging voor specialisten, bijvoorbeeld arbeid-, huur- of familierecht. Dit betekent dat de advocaat vooral goed is in dit soort juridische zaken. Als een advocaat geen goed werk levert, kunt u een klacht indienen bij deze vereniging en die gaan dan kijken of uw klacht terecht is.

6. Verplicht tot geheim houden

Een advocaat heeft geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat uw advocaat niet zomaar aan anderen uw verhaal mag vertellen. U kunt dus vertrouwelijke dingen over uw situatie/probleem aan uw advocaat vertellen.

Nadelen van een advocaat

Advocaten kunnen veel geld kosten en een rechtzaak kan lang duren. Ook weet u nooit zeker wat de rechter zal beslissen.

1. Bij geen vergoeding: hoge kosten

Een advocaat heeft een hoog uurtarief en kost veel. Als u niet zo veel geld heeft, kunt u mogelijk een vergoeding krijgen. Kijk hier of dit voor u zo is.

2. Niet altijd het resultaat dat u wilt

Een advocaat kan u niet beloven dat hij/zij bereikt wat u wil. Een advocaat kan wel schatten wat uw kansen zijn als u een rechtszaak aangaat, maar de uitkomst wordt bepaald door een rechter. Ook als u een rechtszaak gewonnen hebt, kan de tegenpartij nog ‘in beroep’. Dit betekent dat er dan een ‘hogere’ rechter nog een keer naar de zaak kijkt en het dus nog niet zeker is of u gewonnen hebt.

3. Rechtszaak duurt vaak lang

Een rechtszaak kan ook lang duren, helemaal als er na de uitspraak nog een ‘hoger beroep’ (rechtszaak bij hogere rechter) gestart wordt. En een rechtszaak kan veel stress geven. Daarom is het belangrijk bij uzelf na te gaan of u deze stress aankunt. Ook is het belangrijk dat u een goed contact hebt met uw advocaat, zodat u in deze periode prettig kunt samenwerken en overleggen.

4. U moet over uw situatie of probleem praten

Als een advocaat voor u werkt, moet hij/zij veel informatie over uw situatie/probleem hebben. Dit kan moeilijk zijn als het om een moeilijke of pijnlijke situatie gaat. U moet u dus prettig voelen bij de advocaat en uw verhaal kunnen en durven vertellen.

5. Emotionele of sociale problemen? Daar is een advocaat niet voor

Niet elke advocaat weet goed met uw gevoelens om te gaan: een advocaat heeft een opleiding gevolgd om u juridisch te helpen, een advocaat heeft dus geen opleiding gevolgd hoe het beste met uw problemen en gevoelens om te gaan, zoals bijvoorbeeld een psycholoog. Heeft u, naast juridische hulp, ook steun nodig omdat u het heel moeilijk heeft met de situatie of heeft u een ander probleem, kijk dan of u binnen kan lopen op het spreekuur van het sociaal wijkteam in uw buurt. Vaak kunt u ook bellen met het wijkteam. Wil u checken hoeveel stress of andere problemen u heeft? Vul dan de multizorgencheck aan het einde van de vragenlijst in.

Waar moet u op letten

Een advocaat kost veel geld en soms zijn er betere en goedkopere oplossingen te vinden.

1. Echt nodig?

Vraag u zich als eerste af: heb ik echt een advocaat nodig? Kijk voor andere soorten juridische hulp bij Rechtswinkel, Juridisch Loket, Mediator en Schuldhulpverlening. Om (mogelijk) een vergoeding te krijgen voor een advocaat is het, naast een laag inkomen, ook belangrijk dat u kunt laten zien dat u eerst zonder een advocaat het probleem hebt proberen op te lossen, bijvoorbeeld door naar een Rechtswinkel of het Juridisch Loket te gaan. Een advocaat is dus alleen een goede oplossing als andere oplossingen niet (meer) werken.

Voor een probleem onder de 500 euro is het niet voordelig een advocaat in te schakelen, daar is een advocaat te duur voor. U kunt dan bijvoorbeeld beter naar een Rechtswinkel gaan, waar u gratis hulp kunt krijgen.

2. Specialist in uw probleem

Zoek een advocaat die veel kennis heeft van uw probleem/situatie en dus gespecialiseerd is in dit onderwerp. Kijk bijvoorbeeld hier.

3. Zoek op internet naar ervaringen met de advocaat

Kijk op internet of u ervaringen van andere mensen met de advocaat kunt vinden (dit heet: reviews) en lees deze goed. U krijgt dan een beeld wat voor een persoon uw advocaat is en hoe goed zijn kennis is.

4. Gratis eerste gesprek aanvragen

Vraag een gratis eerste gesprek aan bij een advocaat om te kijken of u het een prettig persoon vindt en of hij/zij echt voldoende kennis van uw probleem heeft.

5. Vraag een offerte aan.

U kunt ook bij meerdere advocaten een offerte (een inschatting van de kosten) aanvragen en de prijzen vergelijken.