Gezamenlijk gezag

Bij gezamenlijk gezag hebben beide ouders gezag. Beide ouders mogen dus keuzes maken voor het kind en moeten voor het kind zorgen.