Rechtsbijstandportaal |

Ik heb een vraag |

Mijn werkgever heeft geldproblemen. Word ik ontslagen?

Het bedrijf waar je werkt heeft financiële problemen. Je hoort bijvoorbeeld dat er mogelijk ontslagen gaan vallen of je wordt tijdelijk niet betaald. Dan maak je je misschien zorgen dat je ontslagen wordt of je contract niet verlengd wordt!

Mijn werkgever heeft geldproblemen. Word ik nu ontslagen? Financiële problemen op uw werkplek kunnen voor veel onzekerheid en stress zorgen. Kom erachter wat je moet doen door op ‘vind passend advies’ te klikken en vul de vragenlijst in.

Lees hieronder wat het betekent en wat je kunt doen.


Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Wat gebeurt er bij ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Als je ontslagen wordt omdat het bedrijf waar je werkt financiële problemen heeft, heet dit ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen.

Er zijn twee mogelijkheden: 

 1. Je bent het eens dit ontslag en de afspraken over dit ontslag. Tip: laat door een Rechtswinkel of het Juridisch Loket in de buurt checken of de voorwaarden voor ontslag (bijvoorbeeld extra vergoeding) eerlijk zijn.
 2. Je bent het niet eens met dit ontslag of de voorwaarden van dit ontslag. Het is dan belangrijk dat je zo snel mogelijk je werkgever schriftelijk (per brief of e-mail) laat weten dat je het er niet mee eens bent. Dan is de werkgever verplicht bij het UWV te laten checken of je geplande ontslag terecht is. 

Welke rechten heb ik als ik ontslagen ben vanwege bedrijfseconomische redenen? 

Als jouw werkgever geldproblemen heeft, dan heb je zeker rechten!

Op welke geldbedragen heb je recht?

 • Vakantiegeld en vakantiedagen moeten betaald worden.
 • Je hebt recht op een geldbedrag wat je kunt gebruiken om een nieuwe baan te vinden. Dit heet een transitievergoedingHier kun je kijken of je recht hebt op zo’n vergoeding.
 • Heeft je werkgever veel fouten gemaakt bij het ontslag? Dan moet je werkgever soms een extra vergoeding betalen. Dit heet een billijke vergoeding. Check bij een Rechtswinkel of  Juridisch Loket of je hier recht op hebt

Wat is een Sociaal plan?

 • Ook moet je werkgever een plan schrijven waarin staat hoe hij alles aan gaat pakken. Dit heet een sociaal plan. Hier kunnen ook dingen in staan waar je wel of geen recht op hebt. Vraag dus altijd naar dit sociaal plan.

Wat is een vaststellingsovereenkomst

Als laatste kunt je ook zelf afspraken maken met je werkgever. Deze afspraken zet je in een vaststellingsovereenkomst. Klik hier voor advies en hulp bij een vaststellingsovereenkomst. Hier kun je meer informatie vinden over de vaststellingsovereenkomst.

Deze regels moet jouw werkgever volgen als hij medewerkers wil ontslaan vanwege geldproblemen.

Als uw werkgever vanwege geldproblemen je wil ontslaan, zijn er regels waar hij zich aan moet houden. 

Per ‘soort baan’ wordt gekeken welke persoon wel en niet kan blijven. Dit moet gaan volgens regels; dit heet het afspiegelingsbeginsel. Regels die horen bij het afspiegelingsbeginsel zijn:

 • Hoe korter je werkt, hoe eerder ontslag 
 • Oproep- en tijdelijke contracten mogen eerder opgezegd worden dan vaste contracten. 
 • Voordat iemand ontslagen wordt, moet altijd eerst gekeken worden of er binnen het bedrijf nog een passende andere baan is. Dit heet herplaatsingsverplichting.

Andere regels zijn: 

 • Je werkgever mag je niet ontslaan en dan een goedkopere werknemer op jouw plek zetten.
 • Ben je ziek? Dan mag je werkgever je niet ontslaan.

Waar moet je nog meer op letten als jouw werkgever geldproblemen heeft?

Heeft het bedrijf waar je werkt een ondernemingsraad?
Als er meer dan 50 mensen bij het bedrijf werken is een ondernemingsraad (OR) verplicht. Een OR moet altijd eerst advies geven over ontslagen bij geldproblemen. Als dit advies niet gegeven is, mag de werkgever geen werknemers ontslaan. 

Is er een sociaal plan?
Als binnen drie maanden 20 of meer mensen ontslagen worden in een bedrijf, moet de werkgever dit melden bij de Vakbond. Dan moet er ook een sociaal plan gemaakt worden. In dit plan staat hoe alles gaat: hoeveel mensen worden ontslagen, wie, wanneer en welke afspraken (vergoedingen bijvoorbeeld) worden hierover gemaakt?

De regels voor een sociaal plan staan in de Wet Melding Collectief Ontslag

Tip: check bij een Rechtswinkel of Juridisch Loket of je werkgever zich aan deze wet houdt.


Ook nuttige informatie voor jou?

Mijn werkgever gaat failliet. Wat nu?
Ontslag met wederzijds goedvinden, hoe gaat dat?
Wanneer krijg ik een ontslagvergoeding? En hoeveel ontslagvergoeding krijg ik?
Mijn werkgever betaalt niet, hoe eis ik mijn loon?


Moeilijke woorden Werk Ontslag

Wat u moet weten over de informatie op deze website

Deze informatie is geen officieel juridisch advies. De informatie is zorgvuldig opgesteld, maar kan bijvoorbeeld niet (meer) gelden, onvolledig of zelfs fout zijn. U kunt dus geen rechten ontlenen aan deze informatie. Wij adviseren u bij een juridisch probleem of een vraag contact op te nemen met een juridisch hulpverlener.