Ontslagverbod

Er zijn situaties waarin uw werkgever u niet mag ontslaan. Dan is er dus een ontslagverbod. Dit recht is vastgelegd in de Wet werk en zekerheid. In deze wet staan ook wanneer dit ontslagverbod opgeheven mag worden. Voorbeelden zijn: in de proeftijd, na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, een terecht gegeven ontslag op staande voet of bij het faillissement van een bedrijf. Ook geldt het ontslagverbod niet meer als de werknemer schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het ontslag.