Rechtsbijstandportaal |

Ik heb een vraag |

Klacht over de huisbaas. Wat nu?

Bijna iedereen maakt het wel een keer mee, u hebt een probleem met uw huisbaas. Misschien komt zorgt hij niet voor reparaties of komt ongevraagd uw woning binnen. U wil uw woning niet kwijtraken, maar bent ook niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten. Dit is een erg ingewikkelde situatie. Twijfelt u wat u moet doen tegen uw huisbaas?

Vind antwoord op de vraag: klacht over de huisbaas. Wat nu? Klik op Vind passend advies en vul de vragenlijst in.

Lees hieronder meer over wat te doen als u een klacht hebt over de huisbaas. Hebt u daarna nog vragen? Neem dan contact op met een Rechtswinkel. Een medewerker kan samen met je naar de situatie kijken. Dit is meestal gratis.

Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Ik woon in een sociale huurwoning en heb een klacht over de huisbaas. Hoe kan ik deze klacht indienen?

Om te beginnen kunt u een klacht indienen bij de klachtenafdeling van de woningcorporatie. Zij kunnen u als eerst helpen met het kijken naar een oplossing.

Hebt u dit al gedaan en bent u niet tevreden met het antwoord of met de oplossing? U kan dan kunt u contact opnemen met de huurcommissie. Let op: de huurcommissie neemt alleen uw zaak aan als u eerst een melding heeft gedaan bij de klachtenafdeling en deze is beoordeeld. Het is daarom belangrijk om dus eerst een klacht bij de verhuurder zelf in te dienen. 

Let op! U kunt alleen een klacht indienen als de oorzaak van de klacht niet langer dan 1 jaar geleden is.

Ik woon in een vrije sector huurwoning. Hoe kan ik een klacht indienen over mijn huisbaas?

U kunt uw klacht over de huisbaas bij de verhuurder zelf indienen. Bent u niet tevreden met de reactie of is er helemaal geen reactie, dan kunt u de huurcommissie inschakelen. Let op! U kunt alleen een klacht indienen als de oorzaak van de klacht niet langer dan 1 jaar geleden is.

Mijn verhuurder kwam mijn woning ongevraagd binnen, mag dat?

De verhuurder heeft altijd nog toegang tot de woning. Dat betekent niet dat de verhuurder zomaar in uw woonkamer mag staan. Hij of zij mag niet zomaar onaangekondigd binnenkomen. De eigenaar moet altijd eerst kloppen of aanbellen en netjes wachten totdat er wordt opengedaan. Ondanks het eigendomsrecht van de verhuurder moet de privacy van de huurder gerespecteerd worden.

Uitzonderingen

Toch zijn er gevallen waarin de verhuurder de woning wél mag betreden. Het kan zijn dat het voor een verhuurder ‘noodzakelijk’ is om uw huurwoning met regelmaat te inspecteren. De verhuurder zal dan wel moeten aantonen waarom dit nodig is. Als hij/zij dat niet kan, dan hoeft u niet aan zo’n inspectie mee te werken.

Er is iets kapot in mijn woning, maar de verhuurder wil niet betalen. Wat nu?

Uw verhuurder is verantwoordelijk voor onderhoudsproblemen, zoals een lekkage, onvoldoende ventilatie van vochtige ruimtes of achterstallig onderhoud. Deze moet u wel eerst melden. Dat moet u gelijk doen. Dit wordt ook wel de ‘klikplicht’ genoemd.  

Doet uw verhuurder niets? Als u in een sociale huurwoning woont krijgt u misschien huurverlaging als u een klacht indient over uw huisbaas via de Huurcommissie. U betaalt dan een lagere huur tot uw verhuurder het probleem oplost.

Let op!

De verhuurder hoeft niet alle problemen op te lossen. U moet klein onderhoud, zoals bijvoorbeeld verven op de binnenmuren zelf doen.

Bij een opeenstapeling van ernstige onderhoudsgebreken kunt u overwegen om naar de rechter te gaan. Dit kunt u het beste in overleg met een jurist doen.

Mijn verhuurder wil het huis verkopen. Heb ik het recht om te blijven?

De verhuurder kan de huur niet beëindigen omdat hij de woning wil verkopen. Als hij het huis verkoopt, draagt hij de bestaande huurovereenkomst onder dezelfde voorwaarden over aan de nieuwe eigenaar. In de wet is namelijk bepaald dat koop geen huur breekt. Er zijn wel uitzonderingen, maar die gelden niet vaak.

Mijn verhuurder wil mij uit huis zetten. Wat nu?

U mag niet zomaar uit huis worden gezet. Alleen als u zich niet als een goed huurder gedraagt, dan heeft uw huisbaas reden om u uit huis te plaatsen. Dat betekent dat u bijvoorbeeld veel overlast voor de buren veroorzaakt en u al meermalen bent gewaarschuwd. Zo lang u uzelf netjes aan de afspraken van het huurcontract houdt, dan mag de huisbaas niet zoveel doen om u uit huis te zetten.

Moeilijke woorden Wonen

Wat u moet weten over de informatie op deze website

Deze informatie is geen officieel juridisch advies. De informatie is zorgvuldig opgesteld, maar kan bijvoorbeeld niet (meer) gelden, onvolledig of zelfs fout zijn. U kunt dus geen rechten ontlenen aan deze informatie. Wij adviseren u bij een juridisch probleem of een vraag contact op te nemen met een juridisch hulpverlener.