Vrije sector

Huurwoningen in de vrije sector hebben een huurprijs die hoger is dan de liberalisatiegrens. Op dit moment ligt die grens rond de 760 euro (elk jaar wordt de grens bijgesteld). In de vrije sector mag de verhuurder zelf de verhuurprijs bepalen. Mensen die huren in de vrije sector kunnen geen huursubsidie krijgen.