Liberalisatiegrens

De liberalisatiegrens is de bovengrens voor het wel of niet mogen ontvangen van huursubsidie. Als de huurprijs van de woning boven de liberalisatiegrens valt het huis onder huur in de vrije sector.  Bij huren in de vrije sector kunt u geen huursubsidie krijgen.