Rechtsbijstandportaal |

Ik heb een vraag |

Mijn huur wordt verhoogd, wat nu?

Een huurverhoging wekt vaak vragen op bij de huurder. Is de huurverhoging wel toegestaan, is de verhoging niet te groot en kan ik hier iets tegen doen? U denkt bij uzelf: mijn huur wordt verhoogd, wat nu? Dit soort vragen brengen onzekerheid mee over de maandelijkse kosten en dat is erg onprettig!

Vind antwoord op de vraag: mijn huur wordt verhoogd, wat nu? door op Vind passend advies te klikken en de vragenlijst in te vullen.

Lees hieronder meer over: mijn huur wordt verhoogd, wat nu? Heb je daarna nog vragen? Neem dan contact op met een Rechtswinkel. Een medewerker kan samen met je naar de situatie kijken. Dit is meestal gratis. 


Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Mag mijn verhuurder de huurprijs verhogen na een verbouwing?

Het antwoord op deze vraag hangt een beetje af van de vraag of er in de sociale sector of in de vrije sector wordt gehuurd. Vooral bij de vraag hoe groot de huurverhoging mag zijn zit er een verschil tussen de twee sectoren.

huurverhoging binnen de sociale sector

In de sociale sector zijn er drie punten van belang om te bepalen of de verhuurder de huur mag verhogen na een verbouwing. Er moet als eerste vooraf toestemming zijn gegeven voor de verbouwing door de huurder, of door 70% van de huurders als er meerdere huurders zijn. Daarnaast moet de woning erop vooruitgaan door de verbouwing. De huurder zal prettiger wonen door de verbouwing dan daarvoor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een tweede toilet of centrale verwarming. Tot slot moet de sociale huurwoning meer punten krijgen door de verbouwing volgens het puntensysteem. De huurprijs mag niet hoger zijn dan het totale puntenaantal en hier moet de verhuurder zich dus aan houden als hij de huur wil verhogen. 

Huurverhoging binnen de vrije sector

In de vrije sector zijn de eerste twee voorwaarden hetzelfde. Er moet dus vooraf toestemming zijn gegeven door de huurder(s). Ook zal de woning door de verbouwing echt verbeterd moeten zijn, zodat de huurder prettiger kan wonen. Omdat de vrije sector geen puntensysteem kent is de laatste voorwaarde anders. De hoogte van de huurprijs wordt in de vrije sector bepaald door de kosten die de verhuurder heeft gemaakt. De kosten die de verhuurder heeft gemaakt voor de verbouwing bepalen dus hoe groot de huurverhoging mag zijn. Als de verhuurder veel kosten maakt kan het dan dus zo zijn dat de huur ook flink omhoog gaat.

Belangrijk om te weten is dat klein onderhoud, zoals het vernieuwen van de raamkozijnen of schilderwerk, niet groot genoeg is om de huur te verhogen. Dit wordt niet gezien als een verbouwing die een huurverhoging mogelijk maakt.

Hoe vaak mag de verhuurder de huur verhogen?

Als het niet lukt om samen met je ex-partner de kinderalimentatie te bepalen, kun je de hulp van een mediator inschakelen. Een mediator is een deskundige die je kan helpen tot

De algemene regel is dat de verhuurder 1 keer in de 12 maanden de huur mag verhogen. Er bestaan wel uitzonderingen op deze regel. 

Uitzonderingen voor huurverhoging

Als u bijvoorbeeld in het eerste jaar van uw huur zit dan kan de verhuurder de huur eerder verhogen. Ook als de verhuurder de vorige keer was vergeten de huur te verhogen waardoor het langer dan 12 maanden geleden is sinds de laatste huurverhoging mag de huur eerder worden verhoogd. De verhuurder heeft dan bijvoorbeeld in de afgelopen 2 jaar maar 1 keer de huur verhoogd. Het is dan toegestaan om de huur te verhogen ook al was de vorige huurverhoging minder dan 12 maanden geleden. Tot slot mag de verhuurder de huur ook verhogen als de woning verbouwd is en daardoor verbeterd is en/of nieuwe voorzieningen zijn aangebracht aan de woning.

Hoe groot mag de huurverhoging zijn?

Het antwoord hierop hangt af van de vraag of er in de sociale sector of in de vrije sector wordt gehuurd. 

Percentage huurverhoging

In de sociale sector wordt er jaarlijks een percentage berekend door de Rijksoverheid. Dit percentage is het maximale percentage waarmee de huur mag worden verhoogd door de verhuurder. Dit percentage is voor 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 door de Rijksoverheid op 0% gesteld. Dit betekent dat de huur voor de sociale sector dit jaar niet verhoogd mag worden. 

In de vrije sector wordt het maximale percentage waarmee de huur mag worden verhoogd op de volgende manier door de Rijksoverheid berekend: 1% plus de inflatie.

Huurverhogingen door verbouwing aan de woning staan los van de jaarlijkse huurverhoging. Er mag alleen van deze maximale percentages worden afgeweken als de verhuurder de woning heeft verbouwd en de woning daardoor verbeterd is en/of nieuwe voorzieningen zijn aangebracht aan de woning. De verhuurder mag dan meer vragen dan het maximum percentage van dat jaar.

Wat kan ik doen tegen een huurverhoging?

Het antwoord hierop hangt af van de vraag of er in de sociale sector of in de vrije sector wordt gehuurd. Er zijn altijd twee mogelijkheden om bezwaar te maken tegen een huurverhoging. Bezwaar kan gemaakt worden door een bezwaarschrift bij de verhuurder af te geven of door de huurverhoging niet te betalen. Er is hiervoor echter wel een geldige reden vereist. Als de verhuurder de huurverhoging alsnog wil doorzetten dan moet de verhuurder een uitspraak van de Huurcommissie vragen.

Er zijn voor huurders in de sociale sector meer redenen om bezwaar te maken dan voor huurders in de vrije sector. Deze redenen gelden echter alleen in jaren dat er een jaarlijkse huurverhoging is toegestaan. In 2021 is geen huurverhoging toegestaan voor sociale huurwoningen. De maximale jaarlijkse huurverhoging in 2021 is dus 0%. Voor de vrije huurwoningen geldt een maximale huurverhoging die gelijkgesteld is aan 1% plus de inflatie.

Redenen voor bezwaar tegen huurverhoging in sociale sector:

Redenen voor bezwaar tegen huurverhoging in vrije sector:

De maximale huurverhoging is voor de vrije sector gelijkgesteld aan 1% + inflatie van dat jaar. Als de verhuurder een huurverhoging voorstelt die hoger is dan dit getal dan is bezwaar mogelijk.

Moeilijke woorden Wonen

Wat u moet weten over de informatie op deze website

Deze informatie is geen officieel juridisch advies. De informatie is zorgvuldig opgesteld, maar kan bijvoorbeeld niet (meer) gelden, onvolledig of zelfs fout zijn. U kunt dus geen rechten ontlenen aan deze informatie. Wij adviseren u bij een juridisch probleem of een vraag contact op te nemen met een juridisch hulpverlener.