Rechtsbijstandportaal |

Ik heb een vraag |

Ik krijg een erfenis. Waar moet ik op letten?

Wanneer een dierbare komt te overlijden breekt vaak een verdrietige tijd aan. Een periode waarin je druk bent met het regelen van de uitvaart en daarnaast met alle emoties die het overlijden met zich meebrengt. Ook laat de overledene bezittingen en misschien wel schulden na. Je kunt als erfgenaam deze erfenis aanvaarden of weigeren. Het is niet gek dat je je hierbij afvraagt: ik krijg een erfenis. Waar moet ik op letten?

Vind antwoord op de vraag: ik krijg een erfenis. Waar moet ik op letten? door op Vind passend advies te klikken en de vragenlijst in te vullen. 

Lees hieronder meer over: ik krijg een erfenis. Waar moet ik op letten? Heb je daarna nog vragen? Neem dan contact op met een Rechtswinkel. Een medewerker kan samen met je naar de situatie kijken. Dit is meestal gratis. 


Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Wie zijn de erfgenamen?

De eerste vraag die beantwoordt moet worden is de vraag; wie zijn de erfgenamen? Als er sprake is van een testament staat daar precies in aangegeven wie de erfgenamen zijn en wat zij erven. Dit kunnen familie of vrienden zijn, maar bijvoorbeeld ook goede doelen. Wanneer er geen testament is gemaakt bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dit wordt ook wel de wettelijke verdeling genoemd. De wet verdeelt de erfgenamen in vier groepen:

  1. Echtgenoten of geregistreerd partners en de kinderen
  2. Ouders, broers en zussen 
  3. Grootouders
  4. Overgrootouders

Als de overledene geen echtgenoot of geregistreerd partner en kinderen had, wordt er gekeken naar de tweede groep, gevolgd door de derde en vierde groep. 

Let op: een stiefkind kan niet erven van een stiefouder. Mocht de stiefouder dit wel willen, kan hij of zij het stiefkind benoemen tot erfgenaam in zijn of haar testament. 

Wat als ik niet weet of de overledene een testament heeft gemaakt?

In dat geval kan je zelf of je notaris contact opnemen met het Centraal Testamentenregister (CTR). Hier wordt vastgelegd wie een testament heeft gemaakt, op welke datum en bij welke notaris.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Om er achter te komen wie de erfgenamen zijn kan je ook een verklaring van erfrecht aanvragen. Dit kan je doen na het overlijden bij de notaris. In deze verklaring komt dan te staan wie de erfgenamen zijn en of de overledene een testament had gemaakt. Je hebt niet altijd een verklaring van erfrecht nodig, maar soms wel. Instanties kunnen er mogelijk om vragen. Bijvoorbeeld als je wil kunnen aantonen dat je erfgenaam bent en recht hebt op toegang tot de bankrekening van de overledene. Om er achter te komen of je in jouw geval een verklaring van erfrecht nodig hebt kan je dit het beste aan je bank vragen.

Moet ik de erfenis aanvaarden of weigeren?

Het is verstandig om eerst uit te zoeken waar de erfenis uit bestaat. Zijn er naast de bezittingen misschien nog schulden waar jij niets van weet? Het is niet zo dat je slechts bepaalde delen van een erfenis kunt kiezen en alleen die delen kan aanvaarden. Er zijn hier drie manieren voor.

Drie manieren voor aanvaarden of weigeren

  • Erfenis verwerpen. In dit geval weiger je de erfenis. Je bent dan niet verantwoordelijk voor de erfenis en de afwikkeling daarvan. Je zal niks ontvangen, maar je bent ook niet aansprakelijk voor de schulden. Bedenk wel dat je hierdoor zelfs geen aanspraak meer kunt maken op oude foto’s of andere dierbare spullen uit je verleden. 
  • Erfenis zuiver aanvaarden. Wanneer je hiervoor kiest, heb je recht op alle bezittingen van de overledene maar ben je ook aansprakelijk voor alle schulden. Het kan zijn dat deze schulden bij elkaar meer bedragen dan de bezittingen. In dat geval moet je deze schulden dan met je eigen geld betalen. Let op: als je begint met het verkopen of weggeven van de bezittingen van de overledene of begint met het betalen van openstaande rekeningen, wordt er automatisch vastgesteld dat je de erfenis zuiver hebt aanvaard. 
  • Erfenis beneficiair aanvaarden: Bij deze laatste optie kies je ervoor om slechts te krijgen wat er overblijft na de hele afwikkeling van de erfenis. Je bent niet aansprakelijk voor de schulden, maar hebt ook pas recht op bezittingen als alle schulden zijn betaald. 

Hoelang heb ik de tijd om een keuze te maken?

Na het overlijden heb je drie maanden de tijd om te bepalen of je de erfenis wil aanvaarden of niet. Na je besluit moet je hiervan een verklaring afleggen bij de rechtbank.

 Ik heb een erfenis aanvaard met een schuld waar ik niets van wist… Wat nu?

Deze schuld moet je dan zelf betalen. Mocht je dit niet willen of kunnen, kan je de rechter vragen of je de erfenis alsnog beneficiair mag aanvaarden. In dat geval hoef je de schuld niet meer zelf te betalen. Dit verzoek moet binnen drie maanden na de ontdekking van de onverwachte schuld bij de rechter worden ingediend. Er is alleen sprake van een onverwachte schuld als:

  • Als je bij het aanvaarden van de erfenis de schuld niet kende.
  • Als je zelfs na het uitzoeken van de bezittingen en de administratie van de overledene niet op de hoogte kon zijn van de schuld.

Wie regelt de afwikkeling en verdeling van de erfenis?

Vaak wordt er één persoon aangewezen die zorgt voor de afwikkeling en verdeling van de erfenis. Dit noemen we de executeur. De executeur is iemand die de uitvaart regelt. Ook zorgt deze persoon ervoor dat de bezittingen worden verdeeld en de schulden worden betaald. Het kan zijn dat de overledene in zijn of haar testament al iemand heeft benoemd tot executeur. Als dit niet zo is, kunnen de erfgenamen samen iemand aanwijzen of kan de overheid deze taak op zich nemen.

Moet ik erfbelasting betalen?

Als je erft, moet je erfbelasting betalen. Over een deel van de erfenis hoef je geen erfbelasting te betalen. Hoe hoog dit bedrag is hangt af van je relatie tot de overledene en het bedrag van de erfenis. Meer informatie hierover kun je lezen op de website van de Belastingdienst.

Moeilijke woorden Familie en relaties

Wat u moet weten over de informatie op deze website

Deze informatie is geen officieel juridisch advies. De informatie is zorgvuldig opgesteld, maar kan bijvoorbeeld niet (meer) gelden, onvolledig of zelfs fout zijn. U kunt dus geen rechten ontlenen aan deze informatie. Wij adviseren u bij een juridisch probleem of een vraag contact op te nemen met een juridisch hulpverlener.