Oct 4, 2022

Online juridische hulp

Waarom online juridische hulp zoeken weldegelijk werkt.

In de afgelopen jaren is de omslag van fysieke verkoop naar digitalisering in verschillende sectoren razendsnel gegaan. Lang heeft de vraag geheerst of switchen naar online nou wel of niet effectief zou zijn en was er twijfel of hier wel genoeg vraag naar zou zijn. Denk bijvoorbeeld aan streamingdiensten. Mensen zouden de ervaring van op vrijdagavond naar de videotheek gaan en hun film voor die avond uitkiezen voor geen goud willen opgeven? Of online auto’s kopen. Zo’n grote online aankoop doen zou toch veel te risicovol zijn? Maar in deze sectoren is weldegelijk gebleken dat er evenveel of zelfs meer vraag is naar online diensten.

Online juridische hulp vinden

Ook in de juridische sector is er nog veel twijfel over of genoeg mensen online juridisch hulp zouden willen zoeken. Leent de doelgroep zich hier wel voor? Zouden mensen niet toch veel liever binnenlopen en persoonlijke, fysieke juridische hulp ontvangen dan dat zij online hulp zoeken en aanvragen? Toegankelijke Juridische hulp is nodig voor iedereen.

Belangst onder jongeren

Dat jongeren tegenwoordig veel online doen is geen nieuws. Of de dokter nou gebeld moet worden of dat er een reis moet worden geboekt. De telefoon oppakken om een afspraak te maken laat menig jongere het zweet uitbreken. 40% van de jongeren (18-30) heeft namelijk last van belangst. Zij sturen veel liever een berichtje of doen een online intake.

Digitaal vaardig zijn = onafhankelijk zijn

Maar ook oudere generaties hebben juridische hulp nodig. Is online hulp zoeken voor oudere generaties ook haalbaar? Uit onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Ruigrok blijkt dat een groot deel van de senioren vindt dat digitaal vaardig zijn gelijkstaat aan onafhankelijk zijn. Digitale apparaten maken hun wereld groter en leuker, geven hen het gevoel met de tijd mee te gaan (65%) en onafhankelijker te zijn (53%). Ook ziet 86% van de ouderen het regelen van praktische zaken als belangrijkste voordeel van het gebruik van internet.

Online juridisch hulp kunnen zoeken werkt dus voor veel mensen drempelverlagend. Bijkomend voordeel: mensen maken minder gebruik van de fysieke loketten, wat wachttijden voor inloopspreekuren zoals bij het Juridisch Loket verkort. Door online juridisch hulp te zoeken via een platform als het Rechtsbijstandportaal worden mensen direct doorverwezen naar de juiste hulp, zonder tussenkomst van fysieke loketten. En door het online (!)  dossier hebben mensen ook nog eens meteen al hun gegevens op een rij.

Meer weten over het Rechtsbijstandportaal?

Meer weten over hoe u het welzijn in uw organisatie kunt monitoren en verbeteren? Download nu onze brochure!

Wat u moet weten over de informatie op deze website

Deze informatie is geen officieel juridisch advies. De informatie is zorgvuldig opgesteld, maar kan bijvoorbeeld niet (meer) gelden, onvolledig of zelfs fout zijn. U kunt dus geen rechten ontlenen aan deze informatie. Wij adviseren u bij een juridisch probleem of een vraag contact op te nemen met een juridisch hulpverlener.