Rechtsbijstandportaal |

Ik heb een vraag |

Ik heb een uitkering. Hoe controleert het UWV?

Heb je een uitkering omdat je bijvoorbeeld werkloos of ziek bent? Dan heb je ook verplichtingen naar het UWV. Het UWV controleert of jij aan al deze plichten voldoet. Hoe controleert het UWV? Dat lees je hieronder.

Wil je meer weten over een uitkering? Of denk je bij jezelf, hoe controleert het UWV? Heb je misschien een probleem met een uitkering? Klik dan op Vind passend advies voor informatie en tips over uitkeringen of het UWV.

Lees hieronder meer over Hoe controleert het UWV?. Heb je daarna nog vragen of hulp nodig? Neem dan contact op met een Rechtswinkel in de buurt. Een medewerker kan je (meestal gratis) je vragen beantwoorden.


Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Waarom controleert het UWV?

Recht op uitkering

In bepaalde situaties heb je recht op een een uitkering. Je krijgt dan geld van de overheid, omdat je geen werk hebt of niet kunt werken. Het UWV is de organisatie die alles met uitkeringen regelt. 

Kom je al je plichten na?

Als je een uitkering krijgt heb je ook plichten. Je moet bijvoorbeeld allle gevraagde informatie aanleveren aan het UWV. Als je een WW-uitkering krijgt, dan moet je ook solliciteren. En als je aangenomen wordt, moet je ook de baan aannemen.

Veranderd er iets in je leven? Dan moet je dit ook aan het UWV doorgeven. Bijvoorbeeld als je een opleiding wilt volgen of vrijwilligerwerk wilt gaan doen. 

Het UWV heeft als taak te controleren of jij je aan al deze regels houdt. 

Geen misbruik?

Het UWV controleert of er geen misbruik gemaakt wordt van een uitkering (fraude). Zo kan bijvoorbeeld iemand helemaal niet ziek zijn, maar wel een ziekte-uitkering hebben. Of iemand krijgt een werkeloosheidsuitkering terwijl hij gewoon werkt.

Hoe controleert het UWV?

Het UWV controleert op meerdere manieren of iemand met een uitkering niet fraudeert. Hieronder worden de belangrijkste manieren genoemd. Ga voor alle informatie over controlere door het UWV naar de website van het UWV.

Vergelijken van bestanden

Het UWV vergelijkt de gegevens die jij hebt opgegeven met de gegevens van andere organisaties, zoals de Belastingdienst of gemeenten. Als hier opvallende verschillen uitkomen, kan het UWV dit verder gaan onderzoeken. Je bent verplicht mee te werken aan dit onderzoek.

Controle tijdens bezoek aan UWV

Als je een afspraak hebt met je UWV-begeleider, kan deze tijdens dit gesprek dingen controleren. Zo kan de begeleider bijvoorbeeld vragen naar je sollicitatiebrieven (bij een WW-uitkering). Ook kan hij bijvoorbeeld vragen stellen om te controleren of je je aan de gemaakte afspraken houdt.

Controle op de werkvloer

Soms komt er een controleur bij je werk langs. Dit om te controleren of wat je op werk doet klopt met wat je hebt aangegeven bij het UWV. De controleur moet vooraf bewijzen dat hij of zij echt een werknemer van het UWV is (legitimeren). De controleur mag ook vragen stellen aan jouw collega’s om te controleren of door jou gegeven informatie echt klopt.

Huisbezoek

Ook kan een controleur bij jou thuis komen. De controleur moet dan eerst aantonen dat hij of zij echt een werknemer van het UWV is (legitimeren). Bij een huisbezoek kan gecontroleerd worden of alle informatie die je aan het UWV gegeven hebt klopt. Ook kan de controleur vragen om bewijs dat je voldoende solliciteert (bij een WW-uitkering).

Controle via internet

Het UWV kan via internet checken of de informatie die jij hebt opgegeven aan het UWV klopt. Er wordt dan via zoekmachines (bijvoorbeeld: google) gezocht naar openbare bronnen die over jou gaan. Denk bijvoorbeeld aan LinkedIn of Facebook. Soms wordt opvallende informatie gevonden. Dit kan een reden zijn om verder onderzoek te doen. Je bent verplicht mee te werken aan dit onderzoek.

Wat gebeurt er als er uit een controle komt dat iets niet klopt?

Uit een controle kan blijken dat de gegevens die jij het UWV gegeven hebt niet juist ofvolledig zijn. Of dat je je niet aan een regel hebt gehouden. Het verschilt per keer wat er gebeurt. Soms is de informatie alsnog geven genoeg. Maar het kan ook zijn dat je uitkering minder wordt. Dit kan bijvoorbeeld als je in de WW zit en je hebt je schoonmnaakbaantje niet gemeld. Als het een ernstige overtreding van een regel is, kan zelfs de uitkering helemaal stop gezet worden. En als je onterecht teveel geld kreeg, moet je dit terug betalen.

Heb je bewust informatie achtergehouden (fraude)? Dan kan het UWV hiervan aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. Je wordt dan verdacht van een strafbaar feit. Een rechter doet dan uitspraak en bepaalt, als je schuldig bent, de straf.

Moeilijke woorden Uitkeringen

Wat u moet weten over de informatie op deze website

Deze informatie is geen officieel juridisch advies. De informatie is zorgvuldig opgesteld, maar kan bijvoorbeeld niet (meer) gelden, onvolledig of zelfs fout zijn. U kunt dus geen rechten ontlenen aan deze informatie. Wij adviseren u bij een juridisch probleem of een vraag contact op te nemen met een juridisch hulpverlener.