Betalingsregeling

Als u een boete of schuld niet kunt betalen, kunt u vragen om een betalingsregeling. U maakt afspraken over het in delen betalen van het bedrag.