Juridische hulp van uw gemeente

Vaak kunt u via uw Gemeente hulp krijgen van Sociaal Raadslieden of schuldhulpverlening. Deze hulp is gratis en wordt betaald door de Gemeente waar u woont.
Wat zijn Sociaal Raadslieden
Veel Gemeenten hebben Sociaal Raadslieden in dienst. Sociaal Raadslieden kunnen u gratis helpen bij vragen over wetten en regelingen. Zoek op internet met de woorden ‘sociaal raadslieden’ en uw gemeente om te kijken welke hulp u kunt krijgen in uw Gemeente. Vaak worden in de wijk spreekuren gehouden waar sociaal raadslieden uw juridische vragen kunnen beantwoorden.

Waar moet u op letten

Google voor Sociaal Raadslieden in uw gemeente voor meer informatie.
1. Niet in elke gemeente
Niet alle Gemeenten in Nederland hebben Sociaal Raadslieden. Google dus of bij u in de buurt Sociaal Raadslieden actief zijn.
Verschillend per gemeente
Per Gemeente kan de hulp die Sociaal Raadslieden geven verschillen. Kijk dus goed of de Sociaal Raadslieden in uw Gemeente de hulp bieden die u nodig heeft.
Schuldhulpverlening is een aparte soort hulp. Er wordt namelijk alleen hulp geboden als u schulden heeft. Schuldhulpverlening is voor een deel juridische hulp. Een schuldhulpverlener kan dus voor u bemiddelen (tussenpersoon zijn) tussen u en de mensen waarbij u een schuld heeft en betalingsregelingen maken. Maar u kunt bij schuldhulpverlening ook vaak andere hulp krijgen dan alleen hulp bij uw juridische problemen, zoals hulp om beter te leren omgaan met geld. Als u problemen heeft door schulden, kunt u op internet zoeken op ‘schuldhulpverlening’ en de Gemeente waar u woont. Veel Gemeenten hebben een eigen schuldhulpverlening. De schuldhulp via uw Gemeente is altijd gratis en wordt betaald door de Gemeente waar u woont.

Waar moet u op letten

Google voor Schulhulpverlening in uw gemeente voor meer informatie.
1. Niet in elke gemeente

Er is een verschil tussen hulp van uw Gemeente krijgen bij schulden en ‘in de wettelijke schuldsanering zitten’. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

Verschillend per gemeente
Kijk goed welke hulp uw Gemeente u kan bieden bij schulden, dit verschilt per Gemeente.