Rechtsbijstandportaal |

Ik heb een vraag |

– Back Up template Landingspages Rechtsbijstandsportaal

Let op! Zet dit reusable block altijd direct om met convert to regular block. Daarna kun je hier gewoon tekst in plakken. ende morgen om kwart voor acht op de praktijk. Ze zoekt eerst in het postvak van haar mail naar een mogelijk bericht over de man met de blauwe plekken. Misschien is er

Je kunt hier gewoon tekst in plakken. Resoluut zegt ze: ‘Non, merci’ en ze beweegt haar hand heen en weer in een afwerend gebaar. De kleine jongen stuift weer weg.te klikken en vul de vragenlijst in.

Je kunt hier gewoon tekst plakken, je rechten en plichten als oproepkracht. Heb je na het lezen of het invullen van de vragenlijst nog steeds vragen? Neem dan contact op met een Rechtswinkel of het Juridisch Loket. Een medewerker kan (meestal gratis) samen met je naar de situatie kijken. 

Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Let op gebruik direct convert to regular blocks!

Een bedrijf kan kan failliet worden verklaard door de rechter. Failliet verklaren of Faillissement betekent dat een werkgever met zijn bedrijf stopt vanwege te grote schulden. Een ander persoon neemt dan de bezittingen, schulden en nog uit te betalen lonen over. Dit wordt een curator genoemd. Wie de curator wordt, bepaalt een rechter.

Hoe lang moet ik of mijn ex-partner kinderalimentatie betalen?

Kinderalimentatie moet betaald worden totdat de kinderen 21 jaar zijn. Er is wel een uitzondering. Ouders hoeven dit niet meer te doen als hun kinderen, voordat ze 21 jaar zijn, zelf geld verdienen of geld krijgen van de overheid. Bijvoorbeeld door een baan of een uitkering. Ook kan het zo zijn dat ouders langer moeten doorbetalen. Bijvoorbeeld als het kind studeert en daarom nog geen geld zelf kan verdienen.

Zijn stiefouders verplicht kinderalimentatie te betalen?

Stiefouders zijn alleen verplicht om kinderalimentatie te betalen als ze zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebben met de ouder van het kind. Het kind moet jonger dan 18 jaar zijn en in het (nieuwe) gezin wonen. Als de stiefouder gaat scheiden met de ouder van het kind, dan is de stiefouder niet meer verplicht kinderalimentatie te betalen. 

Wat is de hoogte van het bedrag aan kinderalimentatie?

De rechter bepaalt de hoogte van de kinderalimentatie. Hierbij worden 5 stappen doorlopen. 

Deze website helpt je bij het inschatten wat het bedrag ongeveer zal zijn.

Wat moet ik doen als het niet lukt om met mijn ex-partner de kinderalimentatie te bepalen?

Als het niet lukt om samen met je ex-partner de kinderalimentatie te bepalen, kun je de hulp van een mediator inschakelen. Een mediator is een deskundige die je kan helpen tot een goede oplossing (in dit geval: een goede verdeling van de kinderalimentatie) te komen. Als je er echt niet uitkomt met je partner moet je naar een advocaat. De advocaat zal dan aan de rechter vragen om de hoogte van de kinderalimentatie vast te stellen. Hier vind je meer informatie over een advocaat of mediator en wat het beste past bij jouw situatie. 

Mijn ex-partner is gestopt met het betalen van kinderalimentatie, wat nu?

Mijn ex-partner is gestopt met het betalen van kinderalimentatie, wat nu? Als de ex-partner niet of niet meer betaalt, dan kan de andere ouder terecht bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Dit kan alleen als de kinderalimentatie is vastgesteld door de rechter en als de ex-partner het afgelopen half jaar minimaal één keer 10 euro te weinig heeft betaald. Het LBIO kan betaling afdwingen en de ex-partner die niet betaald moet ook de kosten betalen voor het inschakelen van het LBIO