Schuldhulpverlening

Bij schuldhulpverlening wordt hulp geboden aan iemand die schulden heeft. Als iemand problemen heeft door schulden, kan deze op internet zoeken op ‘schuldhulpverlening’ en de Gemeente waar deze woont. Veel Gemeenten hebben een eigen schuldhulpverlening. De schuldhulp via de Gemeente is altijd gratis en wordt betaald door de Gemeente waar u woont. Een belangrijk doel is dat de persoon schuldenvrij is. Een ander doel is dat de persoon leert met geld om te gaan, zodat in de toekomst hij of zij ook geen schulden meer krijgt.