CJIB

Het Centraal Justitieel Incassobureau is een organisatie die in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid burgers die een regel of wet hebben overtreden boetes laat betalen. Het CJIB zorgt ervoor dat deze boete betaald wordt.