Rechtsbijstandportaal |

Ik heb een vraag |

Oneens met besluit Gemeente. Wat moet ik doen?

Je hebt een aanvraag gedaan bij je gemeente voor een uitbouw van huis. Of je wil graag een extra verdieping of dakkapel op uw huis plaatsen. Na een aantal weken ontvang je het besluit: je aanvraag is afgewezen! Of misschien ben je het niet eens met de toestemming die de gemeente geeft gegeven aan de buren voor een dakkapel. Oneens met besluit gemeente? Kun je nu bezwaar maken? En wat moet je dan doen? 

Vind antwoord op de vraag: oneens met besluit Gemeente. Wat moet ik doen? Klik op Vind passend advies en vul de vragenlijst in.

Lees hieronder meer over wat te doen als je het oneens bent met een besluit van de Gemeente. Heb je daarna nog vragen? Neem dan contact op met een Rechtswinkel. Een medewerker kan samen met je naar de situatie kijken. Dit is meestal gratis.


Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Bij welk soort besluiten van de Gemeente kun je in bezwaar gaan?

Er zijn drie mogelijkheden:

 1. Je hebt zelf een aanvraag ingediend bij de Gemeente. De aanvraag is afgewezen.
 2. Je bent het niet eens met een besluit van de Gemeente bij iemand anders. Je moet dan wel kunnen bewijzen dat dit besluit direct invloed op je leven heeft. Bijvoorbeeld: er is een café-vergunning verleend voor het pand tegenover jouw huis.
 3. Er is door de Gemeente een besluit genomen die nadelig is voor jou. Bijvoorbeeld: de Gemeente stuurt een brief met de boodschap dat je uitkering minder wordt.

Zijn er ook besluiten van de gemeente waar je geen bezwaar tegen kunt maken?

Ja, je kunt niet overal tegen in bezwaar gaan. Je kunt geen bezwaar maken tegen algemene regels die in de Gemeente zijn vastgesteld. Bijvoorbeeld: vastgestelde openingstijden van winkels, cafés en restaurants.

Wat is het verschil tegen ‘bezwaar aantekenen’ en ‘in beroep gaan’?

Bezwaar aantekenen

Als er een besluit van de Gemeente is waar je het niet mee eens bent, kun je bezwaar maken. Dit doe je bij de organisatie (afdeling van Gemeente) die dit besluit genomen heeft en jou dus dit besluit heeft gestuurd. Als je bezwaar maakt moet de (afdeling van de) Gemeente nog een keer kijken naar het besluit en of deze wel terecht genomen is. 

In beroep gaan

Als je bezwaar is afgewezen kun je in beroep gaan. Als je in beroep gaat kijkt een onafhankelijke partij (een rechter) naar het besluit. De rechter kijkt dan of het besluit op de juiste manier genomen is door de Gemeente. 

Waar moet ik op letten als ik een bezwaar indien?

Er zijn best wat dingen waar je op moet letten als je een bezwaar indient. Hieronder een paar belangrijke dingen.

 1. Meestal moet je binnen 6 weken nadat het besluit genomen is het bezwaar indienen. Soms is die tijd korter, maar dan moet dit wel duidelijk bij het besluit staan. Als je niet op tijd bent, mag de Gemeente je verzoek niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat ze het bezwaar niet gaan lezen en er dus niets mee doen.
 2. Dien het altijd in bij de organisatie/afdeling die het besluit genomen heeft.
 3. In het bezwaar moet in ieder geval staan: 
 4. Je naam en adres.
 5. De datum waarop je het bezwaar schrijft. 
 6. Tegen welk besluit je bezwaar maakt.
 7. De reden(en) waarom je bezwaar maakt.
 8. Je (digitale) handtekening onder aan het bezwaar.

In deze brochure van de overheid kun je alle informatie lezen over hoe je een bezwaar moet indienen. Je kunt ook een afspraak maken bij een Rechtswinkel of het Juridisch Loket in je buurt. Die kunnen je helpen met het schrijven en indienen van het bezwaar.

Waar moet ik op letten als ik een beroep indien?

Wanneer kan ik in beroep gaan?

Je kan alleen in beroep gaat als je bezwaar is afgewezen. In zeer bijzondere gevallen, als je bijvoorbeeld zeker weet dat de Gemeente je bezwaar gaat afwijzen, kun je overleggen met de Gemeente om het bezwaar over te slaan. Dit kan veel tijd schelen. Dit heet een rechtsreeks beroep. Je stuurt het beroep dan wel aan de Gemeente, maar spreekt met hen af dat deze je beroep direct doorsturen naar de rechter.

Wat moet hierin staan?

Vaak staat onder aan de brief met het besluit over je (afgewezen) bezwaar binnen hoeveel tijd je in beroep kunt gaan. Dit is meestal 6 weken. Ook staat daar bij welke rechtbank je dit moet doen. Op de website van de gemeente kun je meestal ook vinden naar welke rechtbank je beroep gestuurd moet worden. Als het daar ook niet staat, vraag je het aan de Gemeente-afdeling die je bezwaar heeft afgewezen. In je beroep moet staan:

 1. Je naam en adres
 2. Datum waarop je beroep indient
 3. Tegen welk besluit je in beroep gaat
 4. Waarom je het niet eens bent met het besluit
 5. Meesturen als bijlage: je bezwaar die je naar Gemeente hebt gestuurd en de afwijzing van dit bezwaar door de gemeente

Op deze site van de Rijksoverheid kun je meer lezen over hoe je een beroep moet indienen.

Je kunt ook een afspraak maken bij een Rechtswinkel of het Juridisch Loket in uw buurt. Die kunnen je helpen met het schrijven en indienen van het bezwaar.

Zijn er regels of wetten over hoe snel de Gemeente een besluit moet nemen?

In de wet (de algemene wet bestuursrecht, awb) staan de tijden waar binnen overheidsinstanties (zoals een Gemeente) op een verzoek of bezwaar moeten reageren. Kom je er niet achter wat deze termijn is, ga dan naar een Rechtswinkel in je buurt en vraag of ze samen met je kijken wat de reactie-termijn is voor jouw aanvraag of bezwaar. 

Sommige soorten aanvragen zijn niet in de wet (awb) vastgelegd. Dan geld een ‘redelijke termijn’. Wat redelijk is,  hangt af van hoe moeilijk het is om het besluit te nemen. Acht weken is hier wel het maximum. 

De Gemeente kan nog wel het besluit uitstellen. Dit uitstel is meestal maximaal zes weken. Hier moet wel een goede reden voor gegeven worden door de Gemeente. Bijvoorbeeld: er mist belangrijke informatie of moet verder onderzoek gedaan worden om het besluit te kunnen nemen.

Wat kan ik doen als de Gemeenten niet op tijd een besluit neemt?

Een dwangsom eisen

Het komt regelmatig voor dat de Gemeente niet op tijd een besluit neemt. Dan kun je een geldbedrag eisen per dag dat de Gemeente te laat is. Dat heet een dwangsom. Dit is een soort schadevergoeding voor jou. Op de website van de overheid kun je met dit formulier een dwangsom aanvragen. Op deze site staat meer informatie over hoe je een dwangsom aanvraagt. Als je dit te moeilijk vindt, ga dan naar een Rechtswinkel in de buurt om samen deze aanvraag te doen.

In beroep gaan

Je kunt ook in beroep gaan als de besluittermijn voorbij is en de Gemeente nog steeds geen besluit genomen heeft. Hierboven op deze pagina staat bij Waar moet ik op letten als ik een beroep indien? Hoe je dit moet doen.

Moeilijke woorden Probleem met overheid

Wat u moet weten over de informatie op deze website

Deze informatie is geen officieel juridisch advies. De informatie is zorgvuldig opgesteld, maar kan bijvoorbeeld niet (meer) gelden, onvolledig of zelfs fout zijn. U kunt dus geen rechten ontlenen aan deze informatie. Wij adviseren u bij een juridisch probleem of een vraag contact op te nemen met een juridisch hulpverlener.