Het initiatief

De ontwikkeling van het Rechtsbijstandportaal komt voort uit de noodzaak tot stelstelherziening van de Rechtsbijstand. In 2018 heeft de minister voor rechtsbescherming, Sander Dekker, een stelselherziening van de rechtsbijstand geïntroduceerd. Deze herziening wordt vormgegeven langs vier lijnen:

  • Meer en toegankelijke informatie voor iedereen, online en via juridische spreekuren.
  • Triage aan de voorkant, waarbij bepaald wordt of rechtsbijstand echt noodzakelijk is. Dit betekent: eerstelijns rechtshulp waar mogelijk.
  • Rechtsbijstandverleners worden niet meer voor processtappen vergoed, maar voor de oplossing van het juridische probleem. Dit door ontwikkeling van rechtshulppakketten voor veel voorkomende problemen.
  • Minder escalatie of procederen door overheidsinstanties met burgers.

De Raad voor Rechtsbijstand geeft subsidie aan projecten die een bijdrage leveren aan een of meerdere van deze doelstellingen. GetInsight-Law heeft van de Raad voor Rechtsbijstand subsidie ontvangen om de komende jaren een laagdrempelig en duurzaam online Rechtsbijstandportaal te ontwikkelen.

De huidige situatie

De eerste afbeelding laat de huidige situatie zien. Veel hulp wordt geboden door de tweede lijn (advocaten en mediators): de pijl van de 2e lijn is dik. De pijlen van de eerste lijn (Rechtswinkel en Juridisch Loket) en nulde lijn (vrijwilligers, familie etc.) zijn dunner. Doordat rechtzoekenden niet altijd op de juiste plek hulp krijgen is de uitkomst niet altijd positief (de rode kleur bij ‘uitkomst’). Ook zijn er veel ‘draaideurrechtzoekenden’, die vanuit een negatieve uitkomst weer opnieuw hulp moeten zoeken (de pijlen tussen ‘uitkomst’ en ‘rechtzoekenden’). Het vraagteken geeft de hoeveelheid rechtzoekenden aan die geen rechtshulp vinden, in deze afbeelding is dat een grote groep.

Toekomstige situatie

De tweede afbeelding geeft aan wat het Rechtsbijstandportaal beoogt. Het Rechtsbijstandportaal zorgt door middel van gerichte vragen dat de rechtszoekende bij de juiste hulp terecht komt. Doelstelling is dat de nulde, eerste en tweede lijn meer in evenwicht met elkaar komen; de pijlen van de nulde, eerste en tweede lijn zijn van een meer gelijke dikte. De passende hulp moet leiden tot meer positieve uitkomsten (meer groen bij ‘uitkomst’) en minder draaideurrechtzoekenden (dunnere pijlen tussen ‘uitkomst’ en ‘rechtzoekende’). Doel is ook dat het aantal rechtzoekenden dat geen hulp kan vinden (het vraagteken in de afbeelding) kleiner wordt.

Hoe werkt het RBP?

Het online Rechtsbijstandportaal zorgt voor een eenvoudige rechtstoegang voor iedereen. Het Rechtsbijstandsportaal is laagdrempelig en laat daar waar mogelijk juridische taal achterwege. De rechtzoekende brengt zijn probleem in kaart met een eenvoudig digitaal kliksysteem. Alle informatie over het probleem wordt opgeslagen in een overzichtelijk dossier. In dit dossier staan onder andere een samenvatting van de probleemsituatie en tips voor vervolghulp. Als de rechtzoekende passende hulp gevonden heeft kan hij/zij het door het Rechtsbijstandportaal samengetelde dossier delen met zijn hulpverlener, waardoor deze direct alle informatie voorhanden heeft.

Toegang tot het recht voor iedereen

In het Rechtsbijstandportaal worden vier zaken in kaart gebracht:

  1. Wat is het probleem van de rechtzoekende: onderwerp, ernst, omvang, urgentie?
  2. Komt de rechtzoekende in aanmerking voor een gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)?
  3.  Hoe zelfredzaam is de rechtzoekende in het oplossen van het probleem?
  4. Speelt er meer dan alleen een juridisch probleem?Op basis van bovenstaande informatie kan de rechtzoekende passende hulp zoeken.

Makkelijk te vinden, makkelijk in te vullen

Een rechtzoekende vindt het portaal wanneer deze online hulp zoekt voor een rechtsprobleem. Via Google-optimalisatie (SEO/SEA) wordt het portaal snel gevonden. Het portaal bestaat uit een eenvoudig kliksysteem en gebruikt simpele taal; de meeste mensen zullen gemakkelijk het portaal zelfstandig kunnen doorlopen. Mensen die moeite hebben met het invullen van de vragen kunnen contact opnemen met de RBP-Helpdesk. Een medewerker van het Rechtsbijstandportaal kan dan met de schermdeelfunctie helpen bij het invullen van de vragenlijst.

Wie zijn wij?

Wij zijn GetInsight-Law. Wij ontwikkelen SAAS-diensten die zich kenmerken door innovatie en eenvoud. Onze drive is complexe ICT-producten zo eenvoudig mogelijk maken voor de gebruiker. Complexe problemen duurzaam oplossen vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Het team van GetInsight-Law is hoogopgeleid en heeft aantoonbare ervaring met en expertise op het gebied van ICT, apps, gebruiksvriendelijkheid en Artificial Intelligence. Met onze kennis en ervaring op het gebied van databeveiliging ontwikkelen we diensten die 100% privacy- en security-proof zijn.

Gerichte doorverwijzing rechtzoekenden in omgeving Leiden

Het Rechtsbijstandportaal is toegankelijk voor iedereen! Iedere rechtzoekende kan de beschikbare vragenlijsten invullen. Op basis van deze informatie ontvangt de rechtzoekende een dossier met zijn/haar antwoorden, een samenvatting van de situatie en rechtshulpadviezen. In Leiden en omgeving gaan we nog een stapje verder. Hier worden rechtzoekenden gericht doorverwezen naar een (rechts)hulpverlener in de buurt op basis van het in kaart gebrachte probleem. Op een later tijdstip kunnen ook (rechts)hulpverleners uit andere plaatsen zich verbinden aan het Rechtsbijstandportaal.

Uitbreiding van rechtsgebieden in het portaal

Op dit moment biedt het Rechtsbijstandportaal vragenlijsten aan voor het rechtsgebied Arbeid en Consumentenrecht. Dit wordt in 2021 uitgebreid met onder andere ‘Familie en relaties’, ‘Wonen’ en ‘Overheid’. Doestelling is in 2022 alle rechtsgebieden in het portaal aan te bieden.

Betrokken partijen

Deze partijen zijn betrokken bij ons initiatief
Raad voor Rechtsbijstand
MfN, Mediators Federatie Nederland.
Lectoraat Recht en Rechtsgelijkheid, Hogeschool Leiden
De Leidse Rechtswinkel
Juridisch Loket Leiden

Advocaten
Lijst met deelnemende advocaten volgt nog

Mediators
Lijst met deelnemende mediators volgt nog

Gemeenten
Gemeente Leiden (Buzz, Incluzio Leiden, Stadsbank Leiden)
Gemeente Leiderdorp (Incluzio)
Gemeente Voorschoten (Voorschoten voor Elkaar)
Gemeente Oegstgeest
Gemeente Zoeterwoude