Risico-overgang

Het moment waarop het risico voor schade of verlies van een product of dienst van de verkoper overgaat op de koper. Op dat moment is de verkoper niet meer verantwoordelijk voor deze schade of het verlies: de koper is vanaf dat moment hier verantwoordelijk voor.