Dagvaarding

Dit is een brief van het Openbaar Ministerie waarin staat dat u voor de rechtbank moet verschijnen. Dit kan zijn omdat u iets strafbaars gedaan hebt. Of u bent getuige van een strafbaar feit geweest.